Privacy StatementBij Karada Herselt vinden we je privacy heel belangrijk. Om van onze service te genieten, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. In deze Privacyverklaring vind je terug wat we allemaal met deze gegevens doen.

 

1. Algemeen

Karada Herselt zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn. We geven ze nooit door aan derden of voor commerciële doeleinden.

Karada Herselt - Sandrine Wouters
Provinciebaan 59
2230 Herselt
014 73 29 39
BE0848540954


2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u een vraag stelt voor een van onze diensten hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Deze worden bij Karada Herselt verwerkt.


3. Contact, inzage, wijzigen of verwijderen

- 3.1. Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan Karada Herselt gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

- 3.2. Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

- 3.3. Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

- 3.4. Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, hebben het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

- 3.5. Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

 

4. Doeleinden

Karada Herselt zal de bij jou vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Catergorie 1: Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om je te voorzien van de nodige informatie. Wanneer er na het geven van de gevraagde info geen verdere info gewenst is of indien er geen therapiesessie geboekt is, zullen we deze gegevens na 30 dagen terug verwijderen.

Categorie 2: Bij het boeken van een therapiesessie zullen de verstrekte persoonsgegevens bijgehouden worden in onze medische dossiers.

 

5. Bewaartermijn

Gegevens bekomen via de website worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

6. Wijzigingen

Karada Herselt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy notice. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update.

Laatste herziening: 21/10/2019